DANSK INGENIØR TEKNIK A/S

Filosofi

Vi ønsker at udføre projekter i samarbejde med vores kunder, der lever op til vores helse og miljø politik, herunder etiske regler. At leve op til omverdenens krav omkring god  selskabsledelse.

Vision

Konsolidere og udvikle samarbejder, med baggrund i ærlighed og nærvær.
Optræde loyalt overfor kunder, kolleger, samt eksterne samarbejdspartnere.
Leve op til vores nulfilosofi, med hensyn til skader på helse og og miljø.

Formål

Selskabets formål er at drive konsulent og rådgivende ingeniørvirksomhed.
Endvidere arbejder vi med vikarservice, fortrinsvis indenfor ingeniørfaget, eller teknisk bistand iøvrigt.